Szkolenia i egzaminy w obszarze dozoru i eksploatacji
Nasze doświadczenie łączymy z Twoimi oczekiwaniami

Szkolenia i egzaminy elektroenergetyczne

Naszym celem jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji umożliwiających dozór i eksploatację urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych zgodnie z aktualnymi wymogami prawa.

Szkolenie skierowane jest głównie do osób, które w swojej pracy zajmują się eksploatacją, lub nadzorują eksploatację, różnego rodzaju urządzeń i instalacji energetycznych, cieplnych i gazowych.

Aby zapewnić efektywność procesu szkoleniowego, pracujemy w grupach liczących do 24 osób. Jednakże, w uzgodnieniu z działem szkoleń, istnieje możliwość zorganizowania szkoleń dla większych grup, biorąc pod uwagę potrzeby organizacyjne.

Szkolenie jest realizowane od 6 godzin dydaktycznych (po 45 minut). Po szkoleniu następuje egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną nr 723, powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Szkolenie przeprowadzane jest w formie warsztatów, umożliwiając aktywne uczestnictwo i praktyczne doświadczenie przy ograniczeniu tradycyjnych form przekazywania wiedzy.

Grupa 1

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kv;
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia elektrotermiczne;
 • urządzenia do elektrolizy;
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w ww. punktach.

Grupa 2

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przysyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w ww. punktach.

Grupa 3

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 KPa;
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 KPa;
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w ww. punktach.

Cena szkolenia elektroenergetycznego może być uwarunkowana przez wiele czynników, które wpływają na jego ostateczny koszt. Oto kilka istotnych elementów, które mogą mieć wpływ na ustalenie ceny takiego szkolenia:

 1. Zakres materiału szkoleniowego.
 2. Liczba uczestników.
 3. Metodyka i narzędzia szkoleniowe.
 4. Doświadczenie trenera.
 5. Miejsce szkolenia (lokalizacja, w której odbywa się szkolenie, np. wynajem sali, logistyka czy koszty podróży trenera).
 6. Dostosowanie do indywidualnych wymagań Klienta.

Po ukończonym egzaminie z wynikiem pozytywnym uczestnik otrzymuje uprawnienia (świadectwo kwalifikacyjne), których ważność wynosi 5 lat.