Szkolenie okresowe bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej
Bez dobrze wyszkolonej kadry inżynieryjno-technicznej nie będzie bezpiecznych procesów w organizacji

Szkolenie okresowe bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej

Szkolenie okresowe bhp zostało opracowane specjalnie z myślą o pracownikach pełniących funkcje na stanowiskach inżynieryjno-technicznych. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), przewidziane jest, by osoby na tych stanowiskach odbywały takie szkolenia nie rzadziej niż co 5 lat. Ma one za zadanie przede wszystkim aktualizować i poszerzać wiedzę w dziedzinie bhp.
Szkolenie jest dedykowane przede wszystkim dla kadry inżynieryjno-technicznej, w tym technologów, konstruktorów oraz projektantów.
Największą skuteczność szkolenia osiąga się w grupach liczących do 15 uczestników z kadry inżynieryjno-technicznej. Istnieje jednak możliwość organizacji szkolenia dla większej grupy po konsultacji z naszym działem szkoleń.
Szkolenie trwa minimum 16 godzin lekcyjnych (po 45 minut każda) i jest wartościowym źródłem wiedzy dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Możemy również zrealizować to szkolenie metodą blended learning (8 godzin seminarium i 8 godzin samokształcenia). Szkolenie e-learningowe dla kadry inżynieryjno-technicznej także jest dostępne w naszej ofercie. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z naszym działem szkoleń.
Szkolenie oparte jest na interaktywnych wykładach z prezentacjami multimedialnymi, bogato ilustrowanymi zdjęciami i filmami, ukazującymi realne sytuacje związane z bhp w środowisku inżynieryjno-technicznym. Dodatkowo uczestnicy mają okazję do praktycznego ćwiczenia zdobytej wiedzy.
Zagadnienia omawiane na szkoleniu okresowym bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej:
 1. Aktualne regulacje prawne z zakresu bhp.
 2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń.
 3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z bhp i ergonomią.
 4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne.
 5. Ćwiczenia z projektowania z uwzględnieniem bhp i ergonomii.
 6. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.
Cena szkolenia okresowego z zakresu bhp dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznej może być uwarunkowana przez wiele czynników, które wpływają na jego ostateczny koszt. Oto kluczowe elementy, które mogą determinować cenę takiego szkolenia dla kadry inżynieryjno-technicznej:
 1. Zakres materiału szkoleniowego dostosowany do potrzeb pracowników inżynieryjno-technicznych.
 2. Liczba uczestników szkolenia okresowego bhp dla personelu inżynieryjno-technicznego.
 3. Metodyka i narzędzia szkoleniowe zastosowane specjalnie dla grupy inżynieryjno-technicznej.
 4. Doświadczenie trenera w szkoleniach dla kadry inżynieryjno-technicznej.
 5. Miejsce szkolenia, uwzględniające lokalizację, koszty wynajmu sali, logistyki czy koszty podróży trenera.
 6. Dostosowanie programu szkolenia do indywidualnych wymagań Klienta, zwłaszcza jeśli dotyczy on kadry inżynieryjno-technicznej.
Na życzenie Klienta możemy na jego potrzeby zatrudnić trenera wskazanego.
Uzyskanie zaświadczenia ze szkolenia okresowego bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych wymaga zdania egzaminu końcowego.