Sprawozdania z działalności fundacji
Transparentność naszych działań to podstawa budowania wzajemnego zaufania i trwałych relacji

Transparentność

Nasza Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 8 czerwca 2020 roku. Rok finansowy i sprawozdawczy wg zapisów statutu Fundacji jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Poniżej przedstawiamy sprawozdania z działalności fundacji. Zespołowi fundacji zależy na jak największej klarowności naszych działań. Informacje istotne ze względu na nasze działania publikujemy w sprawozdaniach rocznych. Zapraszamy do ich lektury. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu poprzez formularz lub zapraszamy do siedziby fundacji. Fundacja z racji obowiązującego prawa składa sprawozdania z działalności corocznie do organu sprawującego nad nią nadzór. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy dla spraw pracy i polityki społecznej (wybrany ze względu na przeważający cel działalności Fundacji). Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego (podstawą takiego działania jest również § 19 Statutu Fundacji). Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji nie pobiera wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji.

Sprawozdania 2022

  1. (PL) Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Rozwoju Bezpieczeństwa Pracy za rok 2022.

Sprawozdania 2021

  1. (PL) Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Rozwoju Bezpieczeństwa Pracy za rok 2021.

Sprawozdania 2020

  1. (PL) Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Rozwoju Bezpieczeństwa Pracy za rok 2020.
  2. (EN) The activity report of the Foundation for the Development of Occupational Safety for 2020.
. .