Sprawozdania z działalności fundacji
Transparentność naszych działań to podstawa budowania wzajemnego zaufania i trwałych relacji

Transparentność

Nasza Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 8 czerwca 2020 roku. Rok finansowy i sprawozdawczy wg zapisów statutu Fundacji jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Poniżej przedstawiamy raporty z działalności fundacji. Zespołowi fundacji zależy na jak największej klarowności naszych działań. Informacje istotne ze względu na nasze działania publikujemy w sprawozdaniach rocznych. Zapraszamy do ich lektury. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu poprzez formularz lub zapraszamy do siedziby fundacji. Fundacja z racji obowiązującego prawa składa raporty z działalności corocznie do organu sprawującego nad nią nadzór. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy dla spraw pracy i polityki społecznej (wybrany ze względu na przeważający cel działalności Fundacji). Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego (podstawą takiego działania jest również § 19 Statutu Fundacji). Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji nie pobiera wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji.

Sprawozdania 2023

  1. (PL) Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Rozwoju Bezpieczeństwa Pracy za rok 2023.
  2. (EN) The activity report of the Foundation for the Development of Occupational Safety for 2023.

Sprawozdania 2022

  1. (PL) Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Rozwoju Bezpieczeństwa Pracy za rok 2022.
  2. (EN) The activity report of the Foundation for the Development of Occupational Safety for 2022.

Sprawozdania 2021

  1. (PL) Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Rozwoju Bezpieczeństwa Pracy za rok 2021.
  2. (EN) The activity report of the Foundation for the Development of Occupational Safety for 2021.

Sprawozdania 2020

  1. (PL) Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Rozwoju Bezpieczeństwa Pracy za rok 2020.
  2. (EN) The activity report of the Foundation for the Development of Occupational Safety for 2020.
. .