O fundacji

Fundacja została powołana aktem notarialnym w marcu 2020 roku. Cała idea jej działania opiera się na wspieraniu działań szczególnie osób lub instytucji z NGO w obszarze bhp.

Całe zamieszanie z naszą fundacją zaczęło się od potrzeby chwili…

Wielokrotnie podczas prowadzenia szkoleń i doradztwa komercyjnego zgłaszały się do mnie różne fundacje i stowarzyszenia z prośbą o wsparcie w obszarze bhp. Czasami chodziło o przeprowadzenie podstawowych konsultacji odnośnie bhp w organizacji NGO. Kiedy indziej zatrudniali osoby w projektach pozarządowych i chcieli, aby przeszkolić „okresowo” te osoby w zakresie bhp.

W trakcie wielu rozmów okazywało się, że nie ma w organizacji podstawowych dokumentów dotyczących bhp u pracowników takich jak: instrukcje ogólne czy stanowiskowe, a ocena ryzyka zawodowego była dla nich abstrakcją.

Głównym kryterium w naszych rozmowach była cena usług. Organizacje w wielu przypadkach wolały wydać posiadane środki na cele statutowe – pomijając potrzeby w zakresie bhp swoich pracowników nie wspominając o wolontariuszach. Wielokrotnie jednak podejmowałem decyzję o wykonywaniu usług „pro publico bono”

I tak postanowiłem założyć fundację wspierającą NGO…. która realizuje różne ciekawe projekty.

Nasza fundacja działa w oparciu o przepisy polskiego prawa wynikające z zapisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Adam Sikora – Fundator