Obowiązek informacyjny
Po co przetwarzamy Twoje dane

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych wysyłanych przez formularz kontaktowy i zapis na newsletter na stronie interenetowej Administratora.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Na Rzecz Rozwoju Bezpieczeństwa Pracy mająca siedzibę przy ul. Szczecińskiej 74, 91-222 Łódź (NIP: 9472002376, KRS: 0000844950).
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych należy kontaktować się pod wyżej wymienionym adresem lub za pomocą wiadomości e-mail: .
 3. Jako Administrator przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu obsługi Państwa zapytania, udzielenia odpowiedzi, realizację wniosku, skargi.
 4. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO objawiający się zapewnieniem komunikacji z Państwem, utrzymywania relacji biznesowych, komunikacji a także obrony przed roszczeniami jeżeli dotyczy to zakresu wniosku, skargi.
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres: udzielenie odpowiedzi, rozstrzygnięcia sporu, obsługi zapytań, obrony przed roszczeniami.
 6. Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane identyfikacyjne i kontaktowe. Odbiorcami danych mogą być: uprawnione urzędy/organy, firmy zapewniające obsługę hostingową, kancelarie prawne, biuro rachunkowe, poczta polska, firmy kurierskie.
 7. Podanie danych osobowych jest istotne celem udzielenia odpowiedzi, realizację wniosku, skargi czy obsługi zapytania.
 8. W wyniku przetwarzania danych przysługują Państwu, określone prawa wynikające z RODO tj. prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. przenoszenia danych;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2 w Warszawie.
 9. Należy wskazać iż realizacja niektórych praw może podlegać ograniczeniom wynikającym z realizacji przepisów prawa.
 10. Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
 11. Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w tym profilowania.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Fundacją.