Szeroki zakres działań edukacyjnych i innych usług w Twoim zasięgu
Na szkoleniach dzielimy się zdobytą wiedzą. Przy realizacji usług dzielimy się naszym doświadczeniem

Oferta Fundacji obejmuje siedem głównych obszarów przedstawionych poniżej. Dla organizacji pozarządowych poprzez nasze centrum kształcenia organizujemy nasze działania w miarę możliwości bezpłatnie w ramach programu plus edu ngo lub plus safety ngo, natomiast dla pozostałych podmiotów komercyjnych są one odpłatne. Dzięki działaniom komercyjnym wypracowujemy środki na organizację szkoleń bezpłatnych dla stowarzyszeń i fundacji.

Dlaczego warto korzystać z naszych szkoleń i usług komercyjnych

  1. Wzmacnianie kompetencji: Organizacja szkoleń komercyjnych pomaga fundacji w rozwoju swoich kompetencji i zdolności w dziedzinie bhp, co przekłada się na wyższą jakość jej działań statutowych w dziedzinie bhp.
  2. Skoncentrowanie się na misji: Szkolenia bhp pozwalają fundacji skupić się na jej głównych celach statutowych, zapewniając stabilność finansową.
  3. Wspieranie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR): Organizowanie szkoleń bhp może być postrzegane jako działanie zgodne z zasadami CSR, przyczyniając się do poprawy zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w różnych firmach oraz wspierając cele społeczne fundacji. To może przyczynić się do pozyskiwania środków na działania statutowe i wzmocnienia reputacji jako odpowiedzialnej organizacji.
  4. Samofinansowanie: Dzięki szkoleniom komercyjnym fundacja może w większości finansować swoją działalność, co uniezależnia w znacznym stopniu naszą organizację od dotacji i darowizn.
  5. Zapewniamy transparentność naszych działań i publikujemy corocznie nasze sprawozdania finansowo-merytoryczne.