Szkolenia okresowe bhp - budowane pod Twoje potrzeby
Nasze doświadczenie łączymy z Twoimi oczekiwaniami

Szkolenia okresowe bhp

Organizujemy szkolenia okresowe bhp dla wszystkich grup pracowniczych wymienionych w rozporządzeniu w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Są to szkolenia okresowe bhp dla:

Szkolenia wstępne bhp

Dodatkowo w ramach szkoleń bhp przeprowadzamy szkolenia wstępne bhp ogólne zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia.

Nie przeprowadzamy instruktaży stanowiskowych z zakresu bhp u naszych Klientów. Wynika to z przepisów obowiązującego prawa (przeczytaj w dziale FAQ – kto może przeprowadzać instruktaże stanowiskowe bhp).

Szkolenia bhp przy pracy z azbestem

W ramach naszej szerokiej oferty realizujemy również szkolenia okresowe bhp przy pracach z azbestem dla:

Pięć cech naszych szkoleń bhp

Nasze szkolenia bhp charakteryzują się kilkoma istotnymi cechami, które zapewniają ich skuteczność i wartość:
  1. Personalizacja: Dobre szkolenia bhp uwzględniają różnice między pracownikami i dostosowują treści do specyfiki danego stanowiska czy branży. Personalizacja pozwala na lepsze przyswojenie materiału i zwiększa zaangażowanie uczestników.
  2. Interaktywność: Szkolenia powinny być interaktywne, angażujące uczestników poprzez dyskusje, studia przypadków, ćwiczenia praktyczne i quizy. Taka forma szkolenia pomaga utrwalać wiedzę i promuje aktywne uczestnictwo.
  3. Aktualność: Tematyka szkoleń bhp musi być aktualna i zgodna z obowiązującymi przepisami oraz najnowszymi standardami branżowymi. W miarę zmian w regulacjach lub technologii szkolenie powinno być dostosowywane.
  4. Praktyczność: Dobre szkolenia bhp skupiają się nie tylko na teorii, ale także na praktycznych aspektach bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy powinni zdobywać konkretne umiejętności i wiedzę, którą mogą zastosować w swojej codziennej pracy.
  5. Ocena efektywności: Szkolenia bhp powinny zawierać mechanizmy oceny efektywności, np. poprzez testy lub ocenę praktycznych umiejętności. To pozwala monitorować postępy uczestników i dostosowywać szkolenie do ich potrzeb.
Dobre szkolenia bhp nie tylko zwiększają bezpieczeństwo w miejscu pracy, ale także przyczyniają się do poprawy efektywności, zaangażowania pracowników i obniżenia ryzyka np. wypadków.