Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych
Każdy pracownik niezależnie od rodzaju stanowiska ma swój wkład w budowanie poziomu bezpieczeństwa w organizacji

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie okresowe bhp zostało opracowane specjalnie z myślą o pracownikach pełniących funkcje na stanowiskach administracyjno-biurowych. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), przewidziane jest, by osoby na tych stanowiskach odbywały takie szkolenia nie rzadziej niż co 6 lat. Podczas szkolenia uczestnicy aktualizują i uzupełniają dotychczasową wiedzę oraz umiejętności w dziedzinie bhp według programu ramowego.

Wg znowelizowanych przepisów obowiązek wykonywania tych szkoleń dotyczy przedsiębiorstw nieprzekraczających 3 kategorii ryzyka.

Szkolenie jest dedykowane przede wszystkim dla pracowników administracyjno-biurowych, których organizacja jest zaszeregowana do najwyżej 3 kategorii ryzyka.

Największą skuteczność szkolenia osiąga się w grupach liczących do 20 uczestników. Istnieje jednak możliwość organizacji szkolenia dla większej grupy po konsultacji z naszym działem szkoleń.

Szkolenie bhp trwa minimum 8 godzin lekcyjnych (8 x 45 minut) i jest wartościowym źródłem wiedzy dla pracowników administracyjno-biurowych.

Szkolenie e-learningowe bhp dla kadry administracyjno-biurowej także jest dostępne w naszej ofercie. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z naszym działem szkoleń.

Szkolenie oparte jest na interaktywnych wykładach z prezentacjami multimedialnymi, bogato ilustrowanymi zdjęciami i filmami, ukazującymi realne sytuacje związane z bhp w środowisku administracyjno-biurowym. Dodatkowo uczestnicy mają okazję do praktycznego ćwiczenia zdobytej wiedzy.

 1. Regulacje prawne.
 2. Występowanie zagrożeń w środowisku pracy.
 3. Postępowanie w razie zagrożenia (np.: wypadek).
 4. Zagadnienia ergonomii.
 5. Udzielanie pierwszej pomocy (ćwiczenia na fantomie).
 6. Zagadnienia związane z pożarem i ochroną przeciwpożarową.
Cena szkolenia okresowego z zakresu bhp dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych może być uwarunkowana przez wiele czynników, które wpływają na jego ostateczny koszt. Oto kluczowe elementy, które mogą determinować cenę takiego szkolenia dla kadry administracyjno-biurowej:
 1. Zakres materiału szkoleniowego dostosowany do potrzeb pracowników administracyjno-biurowych.
 2. Liczba uczestników szkolenia okresowego bhp dla personelu administracyjno-biurowego.
 3. Metodyka i narzędzia szkoleniowe zastosowane specjalnie dla grupy administracyjno-biurowej.
 4. Doświadczenie trenera w szkoleniach dla kadry administracyjno-biurowej.
 5. Miejsce szkolenia, uwzględniające lokalizację, koszty wynajmu sali, logistyki czy koszty podróży trenera.
 6. Dostosowanie programu szkolenia do indywidualnych wymagań Klienta.

Na życzenie Klienta możemy na jego potrzeby zatrudnić trenera wskazanego.

Uzyskanie zaświadczenia ze szkolenia okresowego bhp dla pracowników administracyjno-biurowych wymaga zaliczenia egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.