Służba bhp
Ważny organ kontrolno doradczy w każdej organizacji

Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie okresowe bhp zostało opracowane specjalnie z myślą o pracownikach służby bhp i osobach wykonujących zadania tej służby. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), przewidziane jest, by osoby na tych stanowiskach odbywały takie szkolenia nie rzadziej niż co 5 lat. Ma one za zadanie przede wszystkim aktualizować i uzupełniać wiedzę oraz umiejętności w dziedzinie bhp.
Szkolenie jest dedykowane dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) i osób wykonujących zadania tej służby.
Największą skuteczność szkolenia osiąga się w grupach liczących do 15 uczestników. Istnieje jednak możliwość organizacji szkolenia dla większej grupy po konsultacji z naszym działem szkoleń.
Szkolenie trwa minimum 32 godziny lekcyjnye (po 45 minut) i jest wartościowym źródłem wiedzy. Istnieje również możliwość zrealizowania tego szkolenia w formie samokształcenia kierowanego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z naszym działem szkoleń.
Szkolenie oparte jest na interaktywnych wykładach z prezentacjami multimedialnymi, bogato ilustrowanymi zdjęciami i filmami, ukazującymi realne sytuacje związane ze środowiskiem służby bhp. Dodatkowo uczestnicy mają okazję do praktycznego ćwiczenia zdobytej wiedzy.
 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP).
 2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.
 3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.
 5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.
 6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych).
 7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka.
 8. Nowoczesne metody pracy służby bhp.
 9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.
Cena szkolenia okresowego może być uwarunkowana przez wiele czynników, które wpływają na jego ostateczny koszt. Oto kluczowe elementy, które mogą determinować cenę takiego szkolenia:
 1. Liczba uczestników.
 2. Metodyka i narzędzia szkoleniowe.
 3. Doświadczenie trenera.
 4. Miejsce szkolenia (lokalizacja, w której odbywa się szkolenie, np. wynajem sali, logistyka czy koszty podróży trenera).
 5. Dostosowanie do indywidualnych wymagań Klienta.
Na życzenie Klienta możemy na jego potrzeby zatrudnić trenera wskazanego.
Uzyskanie zaświadczenia ze szkolenia okresowego wymaga zdania testowego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.