Pozostałe grupy pracowników
Szkolenie dla innych pracowników narażonych na negatywne skutki narażenia na czynniki środowiska pracy

Szkolenie dla innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp

Szkolenie okresowe bhp zostało opracowane specjalnie z myślą o pracownikach, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), przewidziane jest, by osoby na tych stanowiskach odbywały takie szkolenia nie rzadziej niż co 5 lat. Ma one za zadanie przede wszystkim aktualizować i poszerzać wiedzę w dziedzinie bhp.
To szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp​. Przykładowo są to osoby, które zajmują się którymś z poniższych zawodów:
 • strażak,
 • nauczyciel,
 • wychowawca,
 • personel medyczny,
 • fryzjer,
 • instruktor fitnes,
 • barman,
 • kucharz,
 • sprzedawca,
 • doradca klienta,
 • recepcjonista,
 • przedstawiciel handlowy.
Największą skuteczność szkolenia osiąga się w grupach liczących do 20 uczestników. Istnieje jednak możliwość organizacji szkolenia dla większej grupy po konsultacji z naszym działem szkoleń.

Szkolenie trwa minimum 8 godzin lekcyjnych (8 x 45 minut) i spełnia wymogi wynikające z zapisów rozporządzenia w sprawie szkolenia w zakresie bhp.

Szkolenie e-learningowe dla także jest dostępne w naszej ofercie. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z naszym działem szkoleń.

Szkolenie oparte jest na interaktywnych wykładach z prezentacjami multimedialnymi, bogato ilustrowanymi zdjęciami i filmami, ukazującymi realne sytuacje związane z bhp w środowisku. Dodatkowo uczestnicy mają okazję do praktycznego ćwiczenia zdobytej wiedzy.

Program szkolenia okresowego bhp wynika bezpośrednio z zapisów rozporządzenia w sprawie szkolenia w zakresie bhp i obejmuje następujące tematy:

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), z uwzględnieniem:
  1. praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  2. ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  3. wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
  4. profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
 2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.
 3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy dla pracowników narażonych na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia wykorzystywane na stanowiskach pracy.
 4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
Cena szkolenia okresowego dla innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp może być uwarunkowana przez wiele czynników, które wpływają na jego ostateczny koszt. Oto kluczowe elementy, które mogą determinować cenę takiego szkolenia:
 1. Zakres materiału szkoleniowego dostosowany do potrzeb pracowników.
 2. Liczba uczestników szkolenia okresowego bhp.
 3. Metodyka i narzędzia szkoleniowe.
 4. Doświadczenie trenera w szkoleniach.
 5. Miejsce szkolenia, uwzględniające lokalizację, koszty wynajmu sali, logistyki czy koszty podróży trenera.
 6. Dostosowanie programu szkolenia do indywidualnych wymagań Klienta.

Na życzenie Klienta możemy na jego potrzeby zatrudnić trenera wskazanego przez osobę lub organizację zlecającą szkolenie.

Uzyskanie zaświadczenia ze szkolenia okresowego dla innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp wymaga ukończenia testowego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym. Test składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu tematyki bhp objętej szkoleniem.