Prawidłowy nadzór pracowników
Kadra kierownicza ma szczególne obowiązki przy pracy z azbestem

Szkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami

Szkolenie to zostało opracowane specjalnie z myślą o pracodawcach/osobach kierujących pracownikami, którzy mogą mieć kontakt z azbestem w pracy. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r., Nr 216, poz. 1824 z późn. zm.) przewidziane jest, by osoby dla których przeznaczone jest to szkolenie poznały m. in. przepisy i zasady bhp w zakresie niezbędnym do organizowania i wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związane z tym stanowiskiem obowiązki i odpowiedzialność w dziedzinie bhp czy organizowanie pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób.

Szkolenie jest dedykowane dla pracodawców lub osób kierujących pracownikami, którzy zlecają pracownikom pracę, podczas której mogą lub są narażeni na działanie pyłu azbestu.

Największą skuteczność szkolenia osiąga się w grupach liczących do 20 uczestników. Istnieje jednak możliwość organizacji szkolenia dla większej grupy po konsultacji z naszym działem szkoleń.
Szkolenie trwa minimum 6 godzin lekcyjnych (po 45 minut każda) i jest wartościowym źródłem wiedzy spełniającym wymogi opisane w przytoczonym wcześniej rozporządzeniu.
Szkolenia, które prowadzimy, bazują na metodzie warsztatowej. Co to oznacza dla uczestnika?
 1. Aktywny udział: Uczestnicy są częścią procesu szkoleniowego, a nie biernymi odbiorcami informacji. Angażujemy się w interaktywne ćwiczenia i zadania.
 2. Minimalizacja tradycyjnych metod: Zamiast klasycznych wykładów skupiamy się na praktycznych metodach przekazywania wiedzy.
 3. Różnorodność metodologiczna: Do dyspozycji mamy szeroką gamę narzędzi szkoleniowych, takich jak:
  • ćwiczenia praktyczne,
  • interaktywne prezentacje,
  • gry edukacyjne,
  • symulacje rzeczywistych sytuacji,
  • prace w małych grupach dla lepszego zrozumienia tematu,
  • analizy case study,
  • podsumowania dla utrwalenia wiedzy,
  • mini wykłady dla wprowadzenia w konkretną tematykę.

Korzystając z takich metod, uczestnik szkolenia ma pewność, że wiedza zostanie przyswojona w efektywny i trwały sposób.

 1. Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem.
 2. Zastosowanie azbestu (właściwości oraz rodzaje wyrobów mogących zawierać azbest).
 3. Identyfikacja wyrobów i innych materiałów zawierających azbest; metody identyfikacji.
 4. Przypadki w których należy zabezpieczyć wyroby z zawartością azbestu, oraz przypadki, w których konieczne jest usuwanie takich wyrobów; ocena stanu technicznego wyrobów i innych materiałów z zawartością azbestu.
 5. Zagrożenia dla zdrowia związane z pracami wykonywanymi w styczności z materiałami zawierającymi azbest i działania profilaktyczne.
 6. Sprzęt techniczny, narzędzia i wyposażenie stosowane podczas prowadzenia prac związanych z zabezpieczeniem lub usuwaniem wyrobów z zawartością azbestu.
 7. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest, w tym podczas zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest.
 8. Zasady higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej związane z pracą w kontakcie z azbestem.
Cena tego typu szkolenia może być uwarunkowana przez wiele czynników, które wpływają na jego ostateczny koszt. Oto kluczowe elementy, które mogą determinować cenę:
 1. Zakres materiału szkoleniowego dostosowany do potrzeb pracowników.
 2. Liczba uczestników szkolenia.
 3. Metodyka i narzędzia szkoleniowe.
 4. Doświadczenie trenera.
 5. Miejsce szkolenia, uwzględniające lokalizację, koszty wynajmu sali, logistyki czy koszty podróży trenera.
 6. Dostosowanie programu szkolenia do indywidualnych wymagań Klienta.
Na życzenie Klienta możemy na jego potrzeby zatrudnić trenera wskazanego przez niego.