Pliki
Tutaj znajdziesz wszystkie pliki umieszczone w naszym serwisie
Pliki na bieżąco umieszczamy w tym miejscu. Są one niezbędne w codziennym funkcjonowaniu fundacji oraz komunikacji z naszymi użytkownikami.

Karty zgłoszeń dla organizacji NGO

  1. Regulamin bezpłatnych szkoleń otwartych z obszaru bhp dla NGO realizowanych przez FNRRBP (2023.11.28).
  2. Karta zgłoszenia na szkolenie wstępne bhp.
  3. Karta zgłoszenia na szkolenia okresowe bhp.
  4. Umowa powierzenia danych.

Dokumenty formalne

  1. Statut Fundacji.
  2. Sprawozdanie z działalności i finansowe za rok 2022.
  3. Sprawozdanie z działalności i finansowe za rok 2021.
  4. Sprawozdanie z działalności i finansowe za rok 2020.