Regulamin płatności
Zasady realizacji płatności darowizn

Polityka płatności

 1. O ile w niniejszym regulaminie mowa o Fundacji należy przez to rozumieć Fundację Na Rzecz Rozwoju Bezpieczeństwa Pracy z siedzibą w Łodzi (91-222) przy ul. Szczecińskiej 74 (KRS: 0000844950, NIP: 9472002376, Regon: 386250864)
 2. Strona internetowa Fundacji udostępnia osobom ją odwiedzającym zwanym Użytkownikiem Serwisupłatności elektroniczne. Dostępne formy płatności to:
  1. karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;
  2. płatności mobilne BLIK;
  3. płatności online.
 3. Strona internetowa Fundacji poprzez operatorów może udostępniać cykliczne płatności elektroniczne realizowane przez zlecenie płatności cyklicznych umożliwiających regularne obciążanie rachunku karty płatniczej Użytkownika Serwisu w czasie oraz na kwotę ustaloną między Użytkownikiem SerwisuFundacją.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Krajowy Integrator Płatności S. A.
 5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Wpłacającego (Użytkowsnika Serwisu).
 6. Dodatkowe regulacje związane z realizacją wpłat mogą wynikać z zapisów Polityki prywatności niniejszego serwisu.