Urządzenia transportu bliskiego
Wózki jezdniowe, podesty, dźwigi, żurawie, suwnice - to podstawowy sprzęt od ciężkiej roboty w każdej organizacji

Szkolenie z obsługi urządzeń transportu bliskiego (UTB) podlegających pod UDT​

Przeprowadzamy szkolenia z obsługi poniższych urządzeń:
 1. wózków jezdniowych podnośnikowych (dawna kat. I, II, III WJO);
 2. podestów ruchomych przejezdnych (dawna kat. I P);
 3. podestów ruchomych stacjonarnych(dawna kat. II P);
 4. dźwigów (dawna kat. I D) i dźwigów budowlanych (dawna kat. II D);
 5. suwnic (dawna kat. I, II S);
 6. cięgników (dawna kat. I, II W);
 7. żurawi (dawna kat. I, II Ż);
 8. układnic magazynowych.
Przeprowadzamy również szkolenia dla hakowego-sygnalisty.
Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznej i skutecznej obsługi urządzeń transportu bliskiego. Program szkolenia został skonstruowany w taki sposób, aby uczestnicy zdobyli zarówno teoretyczną wiedzę, jak i praktyczne umiejętności, konieczne do obsługi różnych urządzeń oraz radzenia sobie z różnymi zagrożeniami zdrowotnymi, które mogą wystąpić w normalnych warunkach pracy i w przypadku awarii.
Największą skuteczność szkolenia osiąga się w grupach liczących do 14 uczestników. Istnieje jednak możliwość organizacji szkolenia dla większej grupy po konsultacji z naszym działem szkoleń.
Szkolenie trwa minimum 16 godzin lekcyjnych (16 x 45 minut).
Kombinacja teorii, praktycznych ćwiczeń oraz dyskusji grupowych, aby zapewnić uczestnikom pełne zrozumienie i praktyczne doświadczenie.
Wszystkie nasze programy ramowe są zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego.
 1. Standardy kwalifikacyjne dla operatorów UTB.
 2. Charakterystyka urządzeń do transportu bliskiego.
 3. Kluczowe parametry eksploatacyjne UTB.
 4. Budowa i mechanika UTB.
 5. Kluczowe mechanizmy i ich funkcje.
 6. Zabezpieczenia stosowane w UTB.
 7. Elementy elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne UTB.
 8. Procedury obsługi UTB.
 9. Specyfika pracy w różnych warunkach.
 10. Standardy bezpieczeństwa pracy z UTB.
 11. Zasady BHP przy obsłudze UTB.
Cena szkolenia okresowego może być uwarunkowana przez wiele czynników, które wpływają na jego ostateczny koszt. Oto kluczowe elementy, które mogą determinować cenę takiego szkolenia:
 1. Liczba uczestników.
 2. Metodyka i narzędzia szkoleniowe.
 3. Doświadczenie trenera.
 4. Miejsce szkolenia (lokalizacja, w której odbywa się szkolenie, np. wynajem sali, logistyka czy koszty podróży trenera).
 5. Dostosowanie do indywidualnych wymagań Klienta.
Na życzenie Klienta możemy na jego potrzeby zatrudnić trenera wskazanego.
Uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego wymaga ukończenia egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym przed komisją UDT.