Prawo pracy
Temat ważny w każdej organizacji

Proponowane szkolenia z tematyki prawa pracy

 1. Odpowiedzialność pracownika w stosunku pracy.
 2. Czas pracy.
 3. Urlopy wypoczynkowe.

Nasz zespół trenerski z zakresu prawa pracy będący do Twojej dyspozycji

Elżbieta Kosińska-Zuchmantowicz

Elżbieta Kosińska-Zuchmantowicz – prawnik specjalizujący się w problematyce prawa pracy. Od 1999 roku właścicielka firmy konsultingowej, świadczącej usługi doradcze dla podmiotów gospodarczych w zakresie prawa pracy.

Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z obszarów:

 • czasu pracy,
 • dokumentacji pracowniczej,
 • urlopów wypoczynkowych,
 • tworzenia wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyła w firmach o profilu produkcyjnym, handlowym oraz służbie zdrowia.

Dlaczego szkolenia z zakresu prawa pracy są kluczowe dla Twojej organizacji

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, znajomość prawa pracy staje się nie tylko atutem, ale wręcz koniecznością. Szkolenia z zakresu „prawa pracy” są nieocenionym narzędziem, które zapewnia zarówno pracodawcom, jak i pracownikom niezbędną wiedzę do efektywnego i zgodnego z przepisami zarządzania zasobami ludzkimi.

 1. Zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem – prawo pracy jest złożone i ciągle ulega zmianom. Szkolenia w tej dziedzinie pomagają w zrozumieniu obowiązujących przepisów oraz w ich stosowaniu w praktyce biznesowej, co jest kluczowe dla uniknięcia potencjalnych konfliktów prawnych i finansowych sankcji.
 2. Budowanie zdrowego środowiska pracy – szkolenia z prawa pracy uczą, jak tworzyć bezpieczne i wspierające środowisko pracy. To nie tylko zwiększa produktywność, ale także przyczynia się do budowania pozytywnej kultury organizacyjnej.
 3. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – wiedza z zakresu prawa pracy jest niezbędna dla efektywnego zarządzania personelem. Pomaga to w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zatrudnienia, umów o pracę, urlopów, wynagrodzeń i wielu innych aspektów związanych z zasobami ludzkimi.
 4. Zapobieganie konfliktom – szkolenia pomagają w rozumieniu praw i obowiązków zarówno pracodawców, jak i pracowników. Dzięki temu, możliwe jest skuteczne zapobieganie konfliktom oraz ich rozwiązywanie w sposób korzystny dla obu stron.
 5. Rozwój kariery i kompetencji – znajomość prawa pracy to także istotny atut na ścieżce kariery zawodowej. Szkolenia te rozwijają kompetencje, które są cenione w wielu branżach i na różnych szczeblach zarządzania.

Prawo pracy nie jest skomplikowane

Inwestycja w szkolenia z zakresu prawa pracy to inwestycja w przyszłość i stabilność Twojej organizacji. Dzięki nim, możesz nie tylko unikać ryzyka prawnego, ale także budować mocną i zgodną z przepisami kulturę pracy, która przyciąga i zatrzymuje najlepsze talenty.

Każde szkolenie z zakresu prawa pracy będące w naszej ofercie może zostać w dowolny sposób zmodyfikowane pod potrzeby dowolnej organizacji i pod jej problemy. Działanie takie nie zwiększa znacząco kosztów takiego szkolenia, dlatego zachęcamy do profilowania zamawianych szkoleń.