Urlopy wypoczynkowe
Gwarancja energii u pracowników

Urlopy wypoczynkowe pracowników

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia poszerzą swoja wiedzę w zakresie przepisów prawa pracy, regulujących kwestię pracowniczych urlopów wypoczynkowych Na szkoleniu są omawiane następujące zagadnienia.

 1. Nabycie prawa i wymiar urlopu wypoczynkowego.
 2. Udzielanie urlopu w dni pracy a rozliczanie w godzinach.
 3. Ustalanie i udzielanie urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 4. Orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz interpretacje Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące urlopów wypoczynkowych.

Profil uczestników szkolenia

Nasze szkolenie skierowane jest do pracodawców, kadry kierowniczej, menadżerów i osób, które zajmują się udzielaniem i rozliczaniem urlopów wypoczynkowych w zakładach pracy oraz prowadzeniem dokumentacji urlopowej.

Wielkość grupy

W celu zapewnienia efektywności procesu szkoleniowego, pracujemy w grupach liczących do 15 osób. Jednakże, w uzgodnieniu z działem szkoleń, istnieje możliwość zorganizowania szkoleń dla większych grup, biorąc pod uwagę potrzeby organizacyjne.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie jest realizowane przez 5-8 godzin dydaktycznych (po 45 minut). W przypadku realizacji zagadnień dodatkowych wynikających z potrzeby zleceniodawcy istnieje możliwość wydłużenia czasu szkolenia.

Metody i środki dydaktyczne

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatu, co pozwala na aktywne zaangażowanie uczestników. Korzystamy z różnych form przekazu wiedzy takich jak: ćwiczenia, prezentacje, case study i prace w małych grupach.

Program ramowy

 1. Nabycie prawa i wymiar urlopu.
 2. Okresy zaliczane do wymiaru urlopu.
 3. Urlop pierwszy w życiu pracownika.
 4. Nabycie prawa do urlopu w roku rozpoczęcia pierwszej pracy zawodowej.
 5. Zmiana pracodawcy w roku rozpoczęcia pierwszej pracy zawodowej a urlop wypoczynkowy.
 6. Urlopy kolejne.
 7. Urlop proporcjonalny.
 8. Urlop pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy – jak udzielać i rozliczać na przykładzie sporządzonego rozkładu czasu pracy.
 9. Urlopy na żądanie- orzecznictwo sądowe.
 10. Udzielanie urlopu w dni pracy pracownika a rozliczanie w godzinach – przykłady dla różnych systemów czasu pracy.
 11. Urlop pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 12. Orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz interpretacje Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące urlopów wypoczynkowych.

Cena szkolenia

Cena tego szkolenia może być uwarunkowana przez wiele czynników, które wpływają na jego ostateczny koszt. Oto kilka istotnych elementów, które mogą mieć wpływ na ustalenie ceny takiego szkolenia:

 1. Zakres materiału szkoleniowego.
 2. Liczba uczestników.
 3. Metodyka i narzędzia szkoleniowe.
 4. Doświadczenie trenera.
 5. Miejsce szkolenia (lokalizacja, w której odbywa się szkolenie, np. wynajem sali, logistyka czy koszty podróży trenera i jego zakwaterowania).
 6. Dostosowanie do indywidualnych wymagań Klienta.

Pozostałe informacje

Uczestnicy, którzy pozytywnie ukończą szkolenie, otrzymają zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r.