Pierwsze szkolenie bhp
Pierwsze wrażenie bardzo często jest najważniejsze - zadbaj z nami o Twój wizerunek

Instruktaż ogólny z zakresu bhp (szkolenie wstępne)

Cel szkolenia

Głównym celem tego szkolenia jest wprowadzenie nowych pracowników w:

 • kluczowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy wynikające z Kodeksu pracy, układów zbiorowych i regulaminów pracy;
 • specyficzne dla zakładu pracy regulacje i zasady dotyczące bhp;
 • procedury udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach awaryjnych.

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie wstępne dedykowane jest dla osób, które dołączają do zespołu w danym zakładzie pracy jak również dla studentów odbywających praktykę studencką, uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu oraz dla wolontariuszy.

Wielkość grupy

Aby zapewnić efektywność procesu szkoleniowego, szkolenie wstępne bhp wykonujemy w grupach liczących do 10 osób. Jednakże, w uzgodnieniu z naszym działem szkoleń, istnieje możliwość zorganizowania szkolenia wstępnego dla większych grup, biorąc pod uwagę potrzeby organizacyjne Zleceniodawcy.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie wstępne jest realizowane przez 3 godziny dydaktyczne (po 45 minut każda).

Metody i środki dydaktyczne

Instruktaż to metoda dydaktyczna skoncentrowana na przekazie konkretnej wiedzy i umiejętności w sposób zorganizowany. Charakteryzuje się bezpośredniością, gdzie instruktor prezentuje określone czynności, a uczestnicy je naśladują. Jest szczególnie przydatny tam, gdzie wymagane jest przestrzeganie określonych procedur, jak np. w szkoleniach bhp. Kluczową rolę odgrywa instruktor, który dostosowuje materiał do potrzeb uczestników. W praktyce, instruktaż zapewnia skuteczne przyswojenie wiedzy i umiejętności niezbędnych w konkretnych sytuacjach zawodowych.

Program ramowy

 1. Znaczenie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Obowiązki i uprawnienia w zakresie bhp: pracodawców, pracowników oraz jednostek organizacyjnych.
 3. Konsekwencje naruszenia standardów bhp.
 4. Zasady poruszania się w obrębie zakładu.
 5. Bezpieczeństwo przy obsłudze urządzeń technicznych i w transporcie wewnątrzzakładowym.
 6. Wpływ porządku i czystości w miejscu pracy na zdrowie pracownika.
 7. Zasady profilaktycznej opieki lekarskiej w kontekście konkretnego stanowiska pracy.
 8. Podstawy ochrony przeciwpożarowej i postępowania podczas pożaru.
 9. Jak postępować w sytuacji wypadku oraz kluczowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

Cena szkolenia

Cena szkolenia wstępnego z zakresu bhp dla nowo zatrudnionych pracowników może być uwarunkowana przez wiele czynników, które wpływają na jego ostateczny koszt. Oto kilka istotnych elementów, które mogą mieć wpływ na ustalenie ceny takiego szkolenia:

 1. Liczba uczestników instruktażu.
 2. Metodyka i narzędzia szkoleniowe.
 3. Doświadczenie trenera.
 4. Miejsce szkolenia (lokalizacja, w której odbywa się instruktaż (szkolenie wstępne), np. wynajem sali, logistyka czy koszty podróży trenera).
 5. Dostosowanie instruktażu (szkolenia wstępnego) do indywidualnych wymagań Klienta.

Pozostałe informacje

Instruktaż wstępny ogólny z zakresu bhp należy odbyć przed przystąpieniem do pracy. Bez ważnego szkolenia wstępnego zabrania się wykonywania pracy.

Przeprowadzane przez nas instruktaże (szkolenie wstępne) są realizowane zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Instruktaż ogólny może przeprowadzić:

 1. Pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp).
 2. Osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby.
 3. Pracodawca, który sam wykonuje zadania służby bhp.
 4. Pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp).

Możemy przeprowadzić dla Twoich pracowników instruktaż ogólny u nas w siedzibie, u Ciebie, bądź zdalnie. Forma zdalna poprzez np. platformę MS Teams lub Zoom jest bardzo często wybierana przez organizacje współpracujące z naszą fundacją. Zapraszamy do kontaktu z fundacją.