Pierwsze szkolenie bhp
Pierwsze wrażenie bardzo często jest najważniejsze - zadbaj z nami o Twój wizerunek

Instruktaż ogólny z zakresu bhp (szkolenie wstępne)

Głównym celem tego szkolenia jest wprowadzenie nowych pracowników w:
 • kluczowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy wynikające z Kodeksu pracy, układów zbiorowych i regulaminów pracy;
 • specyficzne dla zakładu pracy regulacje i zasady dotyczące bhp;
 • procedury udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach awaryjnych.
Szkolenie dedykowane jest dla osób, które dołączają do zespołu w danym zakładzie pracy jak również dla studentów odbywających praktykę studencką, uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu oraz dla wolontariuszy.
Aby zapewnić efektywność procesu szkoleniowego, pracujemy w grupach liczących do 10 osób. Jednakże, w uzgodnieniu z naszym działem szkoleń, istnieje możliwość zorganizowania szkoleń dla większych grup, biorąc pod uwagę potrzeby organizacyjne Zleceniodawcy.
Szkolenie jest realizowane przez 3 godziny dydaktyczne (po 45 minut każda).
Instruktaż to metoda dydaktyczna skoncentrowana na przekazie konkretnej wiedzy i umiejętności w sposób zorganizowany. Charakteryzuje się bezpośredniością, gdzie instruktor prezentuje określone czynności, a uczestnicy je naśladują. Jest szczególnie przydatny tam, gdzie wymagane jest przestrzeganie określonych procedur, jak np. w szkoleniach bhp. Kluczową rolę odgrywa instruktor, który dostosowuje materiał do potrzeb uczestników. W praktyce, instruktaż zapewnia skuteczne przyswojenie wiedzy i umiejętności niezbędnych w konkretnych sytuacjach zawodowych.
 1. Znaczenie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Obowiązki i uprawnienia w zakresie bhp: pracodawców, pracowników oraz jednostek organizacyjnych.
 3. Konsekwencje naruszenia standardów bhp.
 4. Zasady poruszania się w obrębie zakładu.
 5. Bezpieczeństwo przy obsłudze urządzeń technicznych i w transporcie wewnątrzzakładowym.
 6. Wpływ porządku i czystości w miejscu pracy na zdrowie pracownika.
 7. Zasady profilaktycznej opieki lekarskiej w kontekście konkretnego stanowiska pracy.
 8. Podstawy ochrony przeciwpożarowej i postępowania podczas pożaru.
 9. Jak postępować w sytuacji wypadku oraz kluczowe zasady udzielania pierwszej pomocy.
Cena szkolenia wstępnego z zakresu bhp dla nowo zatrudnionych pracowników może być uwarunkowana przez wiele czynników, które wpływają na jego ostateczny koszt. Oto kilka istotnych elementów, które mogą mieć wpływ na ustalenie ceny takiego szkolenia:
 1. Liczba uczestników.
 2. Metodyka i narzędzia szkoleniowe.
 3. Doświadczenie trenera.
 4. Miejsce szkolenia (lokalizacja, w której odbywa się szkolenie, np. wynajem sali, logistyka czy koszty podróży trenera).
 5. Dostosowanie do indywidualnych wymagań Klienta.
Instruktaż wstępny z zakresu bhp należy odbyć przed przystąpieniem do pracy. Bez ważnego szkolenia wstępnego zabrania się wykonywania pracy.