Metodyka prowadzenia instruktażu
Prawidłowy instruktaż na stanowisku pracy jest gwarantem bezpiecznej pracy

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego ma za zadanie przygotować uczestników do efektywnego prowadzenia instruktażu stanowiskowego w swoich organizacjach. Ma na celu również rozwijać umiejętności dydaktyczne potrzebne do przekazania wiedzy na temat zadań na stanowisku pracy oraz kształtować postawy probezpieczne wśród pracowników.
Nasze szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej, menadżerów, osób zarządzających zespołami pracowniczymi oraz innych osób przeprowadzających instruktaże stanowiskowe pracownikom w swoich organizacjach.
Aby zapewnić efektywność procesu szkoleniowego, pracujemy w grupach liczących do 15 osób. Jednakże, w uzgodnieniu z działem szkoleń, istnieje możliwość zorganizowania szkoleń dla większych grup, biorąc pod uwagę potrzeby organizacyjne.
Szkolenie jest realizowane w czasie 6 godzin dydaktycznych (po 45 minut).
Szkolenie realizowane jest w formie warsztatów, co pozwala na aktywne zaangażowanie uczestników. Korzystamy z różnych form przekazu wiedzy takich jak ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje i prace w małych grupach. Szkolenie dostępne jest również w formie e-learningowej.
  1. Specyfika i metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
  2. Analiza prawna realizacji bhp w tym szkoleń stanowiskowych.
  3. Przygotowanie spersonalizowanego programu szkolenia.
Cena szkolenia z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego w zakresie bhp może być uwarunkowana przez wiele czynników, które wpływają na jego ostateczny koszt. Oto kilka istotnych elementów, które mogą mieć wpływ na ustalenie ceny tego szkolenia:
  1. Zakres materiału szkoleniowego.
  2. Liczba uczestników.
  3. Metodyka i narzędzia szkoleniowe.
  4. Doświadczenie trenera.
  5. Miejsce szkolenia (lokalizacja, w której odbywa się szkolenie, np. wynajem sali, logistyka czy koszty podróży trenera).
  6. Dostosowanie do indywidualnych wymagań Klienta.
Uczestnicy, którzy pozytywnie ukończą szkolenie z wynikiem pozytywnym, otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r.