Świadomość w obszarze bhp
W sposób kompetentny zwiększamy świadomość kadry zarządzającej w obszarze bhp

Budowanie świadomości i odpowiedzialności w zakresie bhp

Na szkoleniu z budowania świadomości i odpowiedzialności w zakresie bhp są omawiane poniższe zagadnienia:
 1. Przepisy prawa w szczególności w zakresie praw i obowiązków, osób kierujących pracownikami.
 2. Znajomość definicji z obszaru bhp.
 3. Odpowiedzialność kadry kierowniczej (analiza podparta orzecznictwem sądowym z case study).
 4. Wewnętrzna i zewnętrzna kontrola warunków bhp.
 5. Skutki ekonomiczne wypadków (ćwiczenie symulacyjne na przykładzie wybranych działów).
 6. Analiza przyczyn wypadkowości.
 7. Istota instruktażu stanowiskowego jako ważnego czynnika kształtującego bezpieczeństwo podległych pracowników.
Nasze szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej oraz menadżerów i osób zarządzających zespołami pracowniczymi.
Aby zapewnić efektywność procesu szkoleniowego, pracujemy w grupach liczących do 10 osób. Jednakże, w uzgodnieniu z działem szkoleń, istnieje możliwość zorganizowania szkoleń dla większych grup, biorąc pod uwagę potrzeby organizacyjne.
Szkolenie jest realizowane przez 5 godzin dydaktycznych (po 45 minut). W przypadku realizacji zagadnień dodatkowych wynikających z potrzeby zleceniodawcy istnieje możliwość wydłużenia czasu szkolenia.
Szkolenie realizowane jest w formie warsztatu, co pozwala na aktywne zaangażowanie uczestników. Korzystamy z różnych form przekazu wiedzy takich jak ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje i prace w małych grupach.
 1. Co to jest bhp – ćwiczenie.
 2. Prawa i obowiązki kadry kierowniczej.
 3. Odpowiedzialność kadry kierowniczej (analiza podparta orzecznictwem sądowym z case study).
 4. Kontrola warunków bhp wewnętrzna i zewnętrzna.
 5. Skutki ekonomiczne wypadków – ćwiczenie symulacyjne na przykładzie wybranych działów.
 6. Analiza przyczyn wypadkowości.
 7. Instruktaż stanowiskowy jako ważny czynnik kształtujący bezpieczeństwo podległych pracowników.
Cena tego szkolenia może być uwarunkowana przez wiele czynników, które wpływają na jego ostateczny koszt. Oto kilka istotnych elementów, które mogą mieć wpływ na ustalenie ceny takiego szkolenia:
 1. Zakres materiału szkoleniowego.
 2. Liczba uczestników.
 3. Metodyka i narzędzia szkoleniowe.
 4. Doświadczenie trenera.
 5. Miejsce szkolenia (lokalizacja, w której odbywa się szkolenie, np. wynajem sali, logistyka czy koszty podróży trenera).
 6. Dostosowanie do indywidualnych wymagań Klienta.
Uczestnicy, którzy pozytywnie ukończą szkolenie, otrzymają zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r.