Społeczny Inspektor Pracy
Partner w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy

Społeczny inspektor pracy (SIP)

Szkolenie ma za zadanie zaznajomienie uczestników z regulacjami prawnymii uprawnieniami związanymi z funkcją społecznych inspektorów pracy (SIP). Celem jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz narzędzia potrzebne do efektywnego i zgodnego z prawem pełnienia roli społecznego inspektora pracy.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które już pełnią lub zamierzają pełnić obowiązki społecznych inspektorów pracy (SIP).

Zajęcia odbywają się w grupach do 15 osób, umożliwiając realizację ćwiczeń praktycznych oraz interaktywną wymianę doświadczeń i wiedzy.
Całkowity czas trwania szkolenia wynosi 24 godziny dydaktyczne. Możemy szkolenie przeprowadzić w formie mieszanej (blended learning), tzn. część zajęć przeprowadzamy zdalnie, a część stacjonarnie (dwa dni zdalnie, jeden dzień stacjonarnie) lub w dowolny sposób w celu dopasowania się do potrzeb pracodawcy.
Szkolenie realizowane jest metodą warsztatową, promując aktywne uczestnictwo i interakcję, z minimalizacją tradycyjnych form lekcyjnych. Używane są różnorodne metody, takie jak ćwiczenia, prezentacje, gry symulacyjne, prace grupowe, analizy przypadków, podsumowania oraz krótkie wykłady.
 1. Regulacje Prawne: Omówienie kluczowych aktów prawnych dotyczących Społecznej Inspekcji Pracy, obowiązków zakładu pracy wobec SIP, zadań i uprawnień inspektora.
 2. Plan Pracy SIP: Opracowywanie propozycji planu pracy i formułowanie zaleceń.
 3. Przegląd Warunków Pracy: Analiza tematów dotyczących przeglądu warunków pracy i udziału SIP w postępowaniu wypadkowym.
 4. Metody Analizy Zagrożeń: Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń zawodowych oraz zasady bhp.
 5. Ocena Ryzyka Zawodowego: Przybliżenie metod oceny ryzyka zawodowego i zasad ochrony przed zagrożeniami.
Cena szkolenia może być uwarunkowana przez wiele czynników, które wpływają na jego ostateczny koszt. Oto kilka istotnych elementów, które mogą mieć wpływ na ustalenie ceny takiego szkolenia:
 1. Zakres materiału szkoleniowego.
 2. Liczba uczestników.
 3. Metodyka i narzędzia szkoleniowe.
 4. Doświadczenie trenera.
 5. Miejsce szkolenia (lokalizacja, w której odbywa się szkolenie, np. wynajem sali, logistyka czy koszty podróży trenera).
 6. Dostosowanie do indywidualnych wymagań Klienta.

Społeczny Inspektor Pracy odgrywa kluczową rolę w zakładzie pracy, wspomagając kształtowanie bezpiecznych warunków pracy i pełniąc funkcję nadzorczą. Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi uczestnikom zdobycie kompetencji niezbędnych do skutecznego i prawidłowego wykonania obowiązków SIP.

Szkolenie to możemy również przeprowadzić w oparciu o wskazanych przez zleceniodawcę trenerów. W prazie dodatkowych pytań prosimy i kontakt z nami.