Praktyczna pierwsza pomoc i ewakuacja
W zależności od wybranego wariantu na naszych zajęciach może być bardzo praktycznie

Pierwsza pomoc i ewakuacja

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników niezbędnej wiedzy praktycznej i teoretycznej oraz umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W tym wariancie uczestnicy szkolenia mają okazję wziąć udział w pozorowanej ewakuacji na terenie ich zakładu pracy. Dzięki temu uczestnicy w przypadku prawdziwej ewakuacji będą wiedzieli jak się zachowywać, aby ewakuacja mogła przebiec sprawnie.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących zgłębić tematykę pierwszej pomocy przedmedycznej z zagadnieniami praktycznych aspektów ewakuacji, jak również dla tych, którzy chcą odświeżyć swoje umiejętności w tym zakresie. Zapraszamy na szkolenie osoby prywatne oraz pracowników, którzy zostali wyznaczeni przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy (art. 2091 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy) jak również osoby wyznaczone do ewakuacji.
Największą skuteczność szkolenia osiąga się w grupach liczących do 14 uczestników. Istnieje jednak możliwość organizacji szkolenia dla większej grupy po konsultacji z naszym działem szkoleń.
Szkolenie trwa minimum 8 godzin lekcyjnych (8 x 45 minut). Podczas szkolenia stawiamy większy nacisk na praktyczne ćwiczenia, aby każdy, kto znajdzie się w sytuacji ratowania czyjegoś życia, potrafił nabyte umiejętności poprawnie wykorzystać.
Zajęcia z ierwszej pomocy są prowadzone przez profesjonalistów: lekarza czy ratownika medycznego. Podczas wykładów korzystamy z prezentacji audiowizualnych, podnosząc standard edukacji. W praktycznej części szkolenia używamy manekinów, dzięki którym uczestnicy uczą się korzystania z automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Po więcej szczegółów prosimy o kontakt przez formularz lub telefonicznie z naszym działem szkoleń.
 1. Postępowanie na miejscu wypadku – jak skutecznie zorganizować pomoc?
 2. Ocenianie zagrożenia – kluczowe kroki dla osób udzielających pierwszej pomocy.
 3. Basic Life Support (BLS) – podstawowe techniki ratujące życie.
 4. Diagnostyka obrażeń – jak ocenić stan poszkodowanego?
 5. Zabezpieczanie funkcji życiowych – praktyczne techniki ochrony życia poszkodowanych.
 6. Instrukcje postępowania – reagowanie na najczęstsze sytuacje wypadkowe.
 7. Przygotowanie do transportu – kluczowe zasady przewożenia poszkodowanych.
 8. Skuteczne powiadamianie służb ratowniczych – jak i kiedy dzwonić po pomoc?
 9. Prawne aspekty pierwszej pomocy – co warto wiedzieć udzielając pomocy?
 10. Wykorzystanie apteczki pierwszej pomocy – obowiązkowe wyposażenie i jego praktyczne zastosowanie.
 11. Praktyczne treningi z manekinami i AED – ćwiczenia z manekinami i defibrylatorem zewnętrznym.
 12. Ewakuacja – właściwe zachowanie podczas ewakuacji.
Cena szkolenia może być uwarunkowana przez wiele czynników, które wpływają na jego ostateczny koszt. Oto kluczowe elementy, które mogą determinować cenę takiego szkolenia:
 1. Liczba uczestników.
 2. Metodyka i narzędzia szkoleniowe.
 3. Doświadczenie trenera.
 4. Miejsce szkolenia (lokalizacja, w której odbywa się szkolenie, np. wynajem sali, logistyka czy koszty podróży trenera).
 5. Dostosowanie do indywidualnych wymagań Klienta.
Na życzenie Klienta możemy na jego potrzeby zatrudnić trenera wskazanego.

Uzyskanie zaświadczenia ze szkolenia wymaga zaliczenia egzaminu końcowego z resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wynikiem pozytywnym. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne jest z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r.