Ochrona przeciwpożarowa
Ćwiczenia praktyczne i teoria to właściwe połączenie

Ochrona ppoż i ćwiczenia praktyczne

 1. Rozwój wiedzy o ochronie przeciwpożarowej: Pozyskanie i aktualizacja wiedzy na temat przepisów, norm i procedur z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 2. Zrozumienie zagrożeń pożarowych: Analiza różnych źródeł zagrożeń pożarowych oraz nauka rozpoznawania sytuacji zagrożenia.
 3. Praktyczne umiejętności gaśnicze: Nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie używania sprzętu gaśniczego i ewakuacji. W tym wariancie dysponujemy sprzętem do pozoracji pożarów różnych grup. Celem tych ćwiczeń jest nauka uczestników właściwego zachowania podczas gaszenia pożaru.
 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy: Kształtowanie świadomości związanej z bezpiecznymi praktykami pracy w celu minimalizacji ryzyka pożarowego.
 5. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych: Nauka procedur postępowania w przypadku wykrycia pożaru i w sytuacjach awaryjnych oraz ewakuacji.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników wszelkich branż, w których istnieje ryzyko wystąpienia pożaru, oraz dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przeciwpożarowe w miejscu pracy.

Aby zapewnić efektywność procesu szkoleniowego, pracujemy w grupach liczących do 24 osób. Jednakże, w uzgodnieniu z działem szkoleń, istnieje możliwość zorganizowania szkoleń dla większych grup, biorąc pod uwagę potrzeby organizacyjne.
Szkolenie jest realizowane przez 8 godzin dydaktycznych (po 45 minut).

Szkolenia są realizowane metodą warsztatową, z naciskiem na aktywny udział uczestników. Zastosowanie ćwiczeń praktycznych, analizy przypadków, symulacji i prezentacji pozwala na skuteczne przyswajanie wiedzy.

 1. Przegląd prawny: Analiza obowiązujących przepisów i norm prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 2. Identyfikacja zagrożeń pożarowych: Rozpoznawanie i ocena potencjalnych źródeł zagrożeń pożarowych w miejscu pracy.
 3. Sprzęt gaśniczy i ewakuacja: Praktyczne ćwiczenia z zakresu obsługi sprzętu gaśniczego i procedur ewakuacyjnych.
 4. Bezpieczne praktyki pracy: Omówienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, redukujących ryzyko pożaru.
 5. Postępowanie w przypadku pożaru: Nauka procedur i zasad postępowania w przypadku wybuchu pożaru oraz podczas ewakuacji.
 6. Gaszenie pożaru: ćwiczenia na naszym sprzęcie do pozoracji pożaru.

Cena szkolenia może być uwarunkowana przez wiele czynników, które wpływają na jego ostateczny koszt. Oto kluczowe elementy, które mogą determinować cenę takiego szkolenia:

 1. Liczba uczestników.
 2. Metodyka i narzędzia szkoleniowe.
 3. Doświadczenie trenera.
 4. Miejsce szkolenia (lokalizacja, w której odbywa się szkolenie, np. wynajem sali, logistyka czy koszty podróży trenera).
 5. Dostosowanie do indywidualnych wymagań Klienta.

Na życzenie Klienta możemy na jego potrzeby zatrudnić trenera wskazanego.

Otrzymanie zaświadczenia ze szkolenia wymaga zaliczenia ćwiczeń praktycznych. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r.