Usługi bhp dla Ciebie
Wspieramy biznes i NGO

#1 Outsourcing bhp – co to dokładnie oznacza?

Outsourcing polega na przekazywaniu zadań, funkcji, projektów i procesów do realizacji organizacji zewnętrznej. Za terminem „outsourcing usług bhp” kryje się kompleksowe wsparcie naszej firmy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewniamy pełną obsługę dostosowaną do Twoich potrzeb, włączając w to przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa, ustalenie zakresu naszej odpowiedzialności oraz dostosowanie rozwiązań do obowiązujących przepisów. Nasza oferta obejmuje także regularne kontrole oraz szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników.

#2 Dlaczego warto pracować z nami

Wypracowane przez nas środki przeznaczamy na bezpłatną pomoc innym organizacjom pozarządowym (fundacje i stowarzyszenia) w wszelkich sprawach związanych z bhp. Nie działamy dla celów komercyjnych. Zapraszamy do kontaktu z nami!

#3 Outsourcing usług bhp – co proponujemy

Nasza fundacja oferuje szeroki zakres wsparcia, m.in.:

  • doradztwo z zakresu bhp,
  • przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych,
  • tworzenie dokumentacji powypadkowej i prowadzenie rejestru wypadków przy pracy,
  • sporządzanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego i instrukcji bezpieczeństwa,
  • pomiar zużycia energii na stanowiskach pracy,
  • wsparcie przy kontrolach PIP i PIS oraz pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych,
  • doradztwo w interpretacji przepisów bhp,
  • wykonywanie bieżących kontroli i audytów bhp,
  • analiza i roczna ocena stanu bhp w organizacji.

Szkolenia bhp

Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia pracownikom odpowiednich szkoleń związanych z rodzajem wykonywanej pracy. Nasza organizacja oferuje kompleksowe szkolenia, zarówno wstępne, jak i okresowe, aby zapewnić pełny zakres wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy w bezpieczny sposób. Szkolenia wstępne są skierowane do nowych pracowników, umożliwiając im szybkie pozyskanie wiedzy na temat zagadnień bezpieczeństwa. Szkolenia okresowe zaś służą aktualizacji wiedzy i doskonaleniu umiejętności z zakresu bhp.

Pomoc przy wypadkach przy pracy

Nie każdy pracodawca jest w stanie samodzielnie przeprowadzić postępowanie powypadkowe. Dlatego warto rozważyć skorzystanie z pomocy naszych specjalistów, którzy posiadają duże doświadczenie w tym zakresie. Pomogą w przygotowaniu dokumentacji powypadkowej, a także wskażą środki zapobiegawcze, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego i instrukcje bezpieczeństwa

Nasza organizacja pomoże w przygotowaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy oraz instrukcji bezpieczeństwa dla każdej maszyny.

Bieżąca kontrola bhp

Nasza organizacja specjalizuje się w kompleksowych usługach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasi doświadczeni eksperci przeprowadzą dokładne kontrole, zapewniając rzetelną analizę zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Działamy profesjonalnie, posiadając niezbędną wiedzę i umiejętności, aby dostosować się do indywidualnych potrzeb każdej organizacji. Przeprowadzimy bieżącą kontrolę stanu bhp w organizacji oraz wskażemy nieprawidłowości, proponując rozwiązania w celu poprawy bezpieczeństwa.

Analiza i roczna ocena stanu bhp

Roczna analiza stanu bhp jest obowiązkowa w każdej organizacji i obejmuje wszystkie miejsca pracy, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników. Dokument opisujący stan bezpieczeństwa i higieny pracy musi być sporządzany co najmniej raz w roku. Profesjonalna analiza, którą oferujemy, opiera się na naszym wieloletnim doświadczeniu oraz fachowej wiedzy, zapewniając rzetelną dokumentację. Oprócz tego proponujemy kompleksowy program poprawy warunków bezpieczeństwa pracy, bazując na latach doświadczenia współpracowników fundacji i wiedzy fachowej.