Kontrola PIP
Nie taki diabeł straszny...

Kontrola PIP – pomoc przy kontroli, realizacja nakazów i wystąpień pokontrolnych

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), stanowi dla wielu przedsiębiorców powód do niepokoju. Jej przeprowadzenie często wiąże się z koniecznością dostosowania się do nowych wymogów i wdrożeniem zmian w funkcjonowaniu firmy. Jak przygotować się do kontroli, jak przejść przez nią bez problemów i jak skutecznie realizować postanowienia pokontrolne? Oto kluczowe informacje, które pomogą każdemu przedsiębiorcy w kontakcie z PIP.

Całodobowe wsparcie

Kontrola PIP jak i również wypadki przy pracy mogą być nam zgłaszane w systemie całodobowym siedem dni w tygodniu. Wystarczy zadzwonić pod nr 516 03 06 06 lub wysłać SMS’a. Najszybciej jak to będzie możliwe oddzwonimy. W fundacji zawsze jest osoba dyżurna „pod telefonem”. Można też skorzystać z danych na stronie kontaktu.

Przygotowanie do kontroli PIP

W momencie, gdy zostajemy poinformowani o zbliżającej się kontroli PIP, warto zacząć od gruntownego przeglądu dokumentów związanych z bhp i zatrudnieniem pracowników. To właśnie one są najczęściej przedmiotem zainteresowania inspektorów. Umowy o pracę, regulaminy, dokumentacja dotycząca czasu pracy. W kontekście bhp będą kontrolowane np:. instrukcje, procedury, szkolenia, ryzyko zawodowe dotyczące bhp. Są to podstawowe dokumenty, które powinny zostać poddane analizie.

Pomoc przy kontroli PIP

Nie każdy przedsiębiorca jest ekspertem w dziedzinie prawa pracy. Dlatego warto rozważyć skorzystanie z pomocy naszych specjalistów. Wsparcie doradców, którzy mają doświadczenie w zakresie kontroli PIP, może okazać się nieocenione. Pomogą oni nie tylko w odpowiednim przygotowaniu dokumentacji, ale również doradzą, jak postępować w trakcie samej kontroli, by proces ten przebiegł jak najbardziej płynnie.

Nakaz i wystąpienie po kontroli PIP

Kontrola PIP może zakończyć się różnie. Czasami inspektorzy nie mają żadnych uwag, ale często po kontroli otrzymujemy nakazy poprawy pewnych aspektów działalności firmy. W takiej sytuacji kluczowe jest szybkie i skuteczne wprowadzenie zmian po kontroli. W przypadku, gdy otrzymujemy nakazy czy zalecenia od PIP, ważne jest, aby nie bagatelizować tych informacji. Kontrola PIP nie jest działaniem arbitralnym. Jej celem jest przede wszystkim zapewnienie, że prawa pracowników są respektowane, a warunki ich pracy są bezpieczne i higieniczne. Dlatego warto traktować uwagi inspektorów jako wskazówki, które pomogą nam poprawić funkcjonowanie naszej firmy. Realizacja nakazu i wystąpienia pomoże nam w przyszłości uniknąć np. dotkliwych kar finansowych.

Wystąpienia pokontrolne – co to takiego?

Po zakończeniu kontroli PIP, przedsiębiorca otrzymuje tzw. wystąpienie pokontrolne. Jest to dokument, który zawiera wszelkie uwagi inspektorów, a także zalecenia i nakazy, które przedsiębiorstwo musi zrealizować. Ignorowanie tych wskazówek może prowadzić do poważnych konsekwencji, włącznie z nałożeniem kar finansowych.

Kontrola PIP z donosu – co należy wiedzieć?

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) może zostać przeprowadzona z różnych powodów. Jednym z nich jest tzw. kontrola z donosu. Czym się ona charakteryzuje i jak należy się do niej przygotować:

 1. Co to jest kontrola z donosu? – kontrola z donosu to kontrola PIP, która jest inicjowana na podstawie zgłoszenia (donosu) od pracownika, byłego pracownika, a czasem nawet od osób trzecich. Osoba zgłaszająca wskazuje potencjalne nieprawidłowości w firmie, takie jak naruszenia praw pracowniczych, niewłaściwe warunki pracy czy naruszenie przepisów bhp.
 2. Anonimowość zgłaszającego – wielu pracowników obawia się reperkusji ze strony pracodawcy w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości do PIP. Warto jednak wiedzieć, że PIP chroni tożsamość zgłaszającego. W praktyce oznacza to, że pracodawca nie ma prawa dowiedzieć się, kto zgłosił potencjalne nieprawidłowości.
 3. Jak przebiega kontrola z donosu? – kontrola z donosu przebiega podobnie jak każda inna kontrola PIP. Po otrzymaniu donosu, inspektorzy PIP oceniają jego wiarygodność i decydują o podjęciu odpowiednich działań. Jeśli zostanie uznany za uzasadniony, inspektorzy przeprowadzają kontrolę w przedsiębiorstwie, aby zweryfikować zgłoszone informacje.
 4. Skutki kontroli z donosu – jeśli w trakcie kontroli PIP potwierdzą się informacje zawarte w donosie, przedsiębiorstwo może zostać ukarane mandatem, a w niektórych przypadkach sprawą można skierować do sądu. Natomiast jeśli informacje zawarte w donosie okażą się nieprawdziwe, kontrola zostanie zakończona bez nałożenia żadnych sankcji.
 5. Jak przygotować się na kontrolę z donosu – przygotowanie na kontrolę z donosu nie różni się zasadniczo od przygotowania na kontrolę rutynową. Kluczowe jest:
  • przegląd dokumentacji związanej z zatrudnieniem i warunkami pracy,
  • zapewnienie dostępu inspektorom do wszystkich niezbędnych informacji,
  • współpraca z inspektorami i udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania,
  • w razie potrzeby skorzystanie z pomocy zewnętrznych specjalistów.
 6. Kontrola PIP z donosu może wydawać się stresującym doświadczeniem dla przedsiębiorcy. Jednak odpowiednie przygotowanie, transparentność i współpraca z inspektorami mogą przyspieszyć proces kontroli i zmniejszyć ryzyko negatywnych konsekwencji. Przede wszystkim warto pamiętać, że celem PIP jest ochrona praw pracowników, dlatego też każdy przedsiębiorca powinien dążyć do zapewnienia właściwych warunków pracy w swojej firmie.

Kontrola PIP – więcej informacji

Dodatkowo kiedy masz lub spodziewasz się kontroli to polecamy skorzystanie bezpośrednio z zasobów strony internetowej Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).