Zarząd Fundacji
Administrator

Posiedzenie Zarządu i Rady Fundacji

Po raz pierwszy od momentu rejestracji fundacji odbyły się zgodnie z zapisami statutu fundacji pierwsze posiedzenia Zarządu Fundacji i Rady Fundacji. Posiedzenia odbyły się w siedzibie fundacji o godzinie

Czytaj więcej »