Aktualności
Sprawdź, co się dzieje w fundacji...

Posiedzenie Zarządu i Rady Fundacji

Po raz pierwszy od momentu rejestracji fundacji odbyły się zgodnie z zapisami statutu fundacji pierwsze posiedzenia Zarządu Fundacji i Rady Fundacji. Posiedzenia odbyły się w siedzibie fundacji o godzinie 16.00 (Zarząd) oraz o 18.00 (Rada Fundacji). Sporządzono i zatwierdzono stosowne uchwały, opracowano plan działania na najbliższy okres. Następne posiedzenie jest planowane na 30 Czerwca 2021 r.