Aktualności
Sprawdź, co się dzieje w fundacji...
Hub Kultury

Spotkanie w sprawie NGO w Hubie Kultury

W zeszły czwartek (04.04.2024 r.) Fundacja uczestniczyła w otwartym spotkaniu zorganizowanym w Hubie Kultury Kina Charlie, które miało miejsce z udziałem Ministra do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, Agnieszki Buczyńskiej, skierowanym do organizacji pozarządowych. Wydarzenie, przy gościnnym udziale zastępcy dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Andrzeja Rybusa-Tołłoczko, dotyczyło przyszłości Trzeciego Sektora, współpracy rządu i lokalnych samorządów z NGO oraz nowych wyzwań i zadań dla Ministerstwa. Spotkanie rozpoczęło się krótkim wystąpieniem profesora Roberta Kozielskiego, który przedstawił Strategię dla Łodzi, wskazując możliwości współpracy miasta z Trzecim Sektorem. Ponadto, wśród gości znalazł się również Remigiusz Zawadzki, Prezes Fundacji Sztuki „ART-HOUSE” oraz Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury w Bydgoszczy.

W swoim wystąpieniu Pani Minister podkreśliła znaczenie zaufania, partycypacji, równości i współpracy w kontekście dalszych działań i zmian na rzecz Trzeciego Sektora. W trakcie panelu pytań i odpowiedzi poruszono różne kwestie, w tym możliwości, proces wyboru oraz formy dofinansowania dla organizacji pozarządowych.

Zdjęcia udostępnione przez Sławomira Fijałkowskiego z Hubu Kultury (Fundacji Miasto Kultury).
Ze strony fundacji w spotkaniu uczestniczyła Izabela Sobczak.