Pomagamy zgodnie z naszymi celami
Bezpłatne szkolenia bhp dla NGO

Jak zrealizować bezpłatne szkolenia bhp dla swojej organizacji?

Rozpoczynamy realizowanie bezpłatnych szkoleń z obszaru bhp dla organizacji z sektora NGO. Ze względów organizacyjnych będziemy startować z ich realizacją jak najszybciej. To tego potrzebne nam są informacje o potrzebach Twojej organizacji. Cały proces przebiega następująco:

1. Zapoznaj się z regulaminem organizacji bezpłatnych szkoleń.

Zapoznaj się z regulaminem bezpłatnych szkoleń otwartych z obszaru bhp dla NGO realizowanych przez FNRRBP. Jeśli akceptujesz zasady współpracy, to zapraszamy do punktu drugiego.
Plik z regulaminem: regulamin_bezplatnych_szkolen_bhp.pdf

2. Wypełnij ankietę

Wypełnij ankietę potrzeb szkoleniowych. Potrzebujemy trochę więcej informacji o Twoich potrzebach i Twojej organizacji. Ze względu na częste podawanie w ankiecie informacji niemających pokrycia w stanie rzeczywistym oraz podszywanie się pod organizacje pozarządowe, informacje w nich podane są weryfikowane przez osoby z naszej organizacji.
Ankiety analizujemy w kolejności ich napływu i budujemy grupy szkoleniowe pod konkretne zadania szkoleniowe.
W najszybszym możliwym terminie przesyłamy informację o naszych propozycjach szkoleniowych.

Link do ankiety na platformie Typeform: https://typeform.com/bhp-001

3. Organizujemy bezpłatne szkolenie bhp

Po uformowaniu grupy organizujemy szkolenie dla zakwalifikowanych osób stosownie do naszych możliwości.

W przypadku szkoleń wstępnych najczęściej dołączamy takie osoby do innych grup.
Tworzymy plan szkoleń i informujemy o najbliższych możliwych terminach ich realizacji.

Zatem do dzieła! Przeczytaj regulamin i wypełnij ankietę!