Aktualności
Sprawdź, co się dzieje w fundacji...

Sprawozdanie z działalności fundacji za 2022 rok

Po corocznym zebraniu Zarządu i Rady Fundacji przedstawiamy do publicznej wiadomości „Sprawozdanie z działania Fundacji za rok 2022”. Zapraszamy do lektury. Dokument jest umieszczony w zakładce >> o fundacji >> sprawozdania z działalności fundacji.