Aktualności
Sprawdź, co się dzieje w fundacji...

Rejestracja Fundacji w KRS

W dniu .08.06.2020 r. XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi dokonał rejestracji Fundacji.

W rejestrze KRS otrzymaliśmy nr 0000844950.