Aktualności
Sprawdź, co się dzieje w fundacji...
służb bezpieczeńśtwa

Partnerstwo fundacji ze Stowarzyszeniem Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) w Łodzi

Z dumą informujemy o rozpoczęciu współpracy między Fundacją Na Rzecz Rozwoju Bezpieczeństwa Pracy a Stowarzyszeniem Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi! Nasze partnerstwo, zawarte 14 czerwca 2024 roku, otwiera nowe możliwości w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach tej współpracy będziemy organizować wspólne spotkania, konferencje, wykłady oraz seminaria, które pozwolą na wymianę wiedzy i doświadczeń między członkami obu organizacji. Ponadto, będziemy aktywnie wspierać inicjatywy naukowo-badawcze oraz dydaktyczne, które mają na celu rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie bhp.

Jednym z głównych celów naszej współpracy jest promowanie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez różnorodne projekty edukacyjne i badawcze. Dzięki wspólnym działaniom, chcemy podnosić świadomość na temat znaczenia bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz wspierać rozwój naukowo-techniczny w tej dziedzinie.

Obie strony zobowiązały się do wzajemnej promocji i rozpowszechniania informacji o naszych działaniach. Będziemy używać naszych znaków graficznych w materiałach promocyjnych, aby zwiększyć widoczność i wpływ naszych inicjatyw. Jesteśmy przekonani, że ta współpraca przyniesie wiele korzyści dla naszych organizacji oraz całej społeczności związanej z bezpieczeństwem pracy.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, co oznacza, że nasze partnerstwo będzie trwałe i stabilne. Osoby odpowiedzialne za koordynację działań z naszej strony to Adam Sikora, Prezes Zarządu Fundacji, oraz Grażyna Barbara Skorupa, Prezes Zarządu Stowarzyszenia, wraz z Ewą Przygodzką, Wiceprezes ds. finansowych. Cieszymy się na tę współpracę i nie możemy się doczekać realizacji wspólnych projektów!

Więcej informacji o naszym Partnerze znajdziecie na jego stronie internetowej pod adresem: www.bhp.sos.pl.